Open-Air: Freitag, 19. Mai 2017, 19.00 Uhr

(Fotos Hermann-Josef Kohnen)